Sunday, August 03, 2008

Whoever loved that loved not at first sight?

این باور که کسی زندگی ناشناسی دارد که با دل بستن به او به آن راه توانیم یافت برای عشق از همه‌ی شرط‌هایی که دارد تا پدید آید مهم‌تر است، که اگر این باشد از بقیه به آسانی خواهد گذشت. حتی زنانی که مدعی‌اند مرد را جز بر پایه‌ی ظاهرش نمی‌سنجند، در همین ظاهر تراوش زندگیِ ویژه‌ای را می‌بینند. از همین روست که نظامیان یا آتش‌نشانان را می‌پسندند؛ اونیوفورم نمی‌گذارد که درباره‌ی قیافه سخت بگیرند؛ می‌پندارند که در زیرِ خفتان دلی متفاوت، ماجراجو و مهربان را می‌بوسند؛ و یک شاهِ جوان، یک شهزاده، برای فتحِ زیباترین زنان در کشورهایی که از آن‌ها دیدن می‌کند نیازی به خوش‌سیمایی ندارد، حال آن‌که این برای یک دلالِ بورس لازم است

طرف خانه‌ سوان- مارسل پروست- مهدی سحابی


آنستلی همین است حکایتِ من به تِد نیز، و لابد ...زاده‌ای‌ش بودکه آبی ِ زیادتر ِ جامه و ساحلانه‌گی‌‌ش را بی‌عیب نمایاند، اما آخ هم از بلندبالایی و نیمه‌ی رخی که به قاعده، و قطعا کارنامه‌ی درخشانِ کاری

No comments: