Sunday, April 16, 2006

اینجا بوده ای ، می دانم
باز هم می آیی ؟ نمی دانم
اما هنوز انقدر شخصی هست اینجا ، که جای پاهای نامحرم بماند

من هزار بار ، هزار چيز نبايد را خوانده ام
نه هرگز به روی نويسنده آورده ام ، نه يک ذره تغيير کرده رفتارم

نوش جانت
هرچه خوانده ای نوش جانت
؟؟ در سبد باز و پر از غذاهای خوش رنگ ـ ولی بدطعم احتمالا ـ و انتظار صیام رهگذر
مسهل هم که بوده باشد توی خوردنی ها
، دلیل که نمی شود زندگی من را بکنی توالتت و تمام هم نشود
هرچقدر هم که زهرمزه بوده باشند چیزها ، دلیل که نمی شود هی استفراغشان کنی توی
لحظه لحظه ی خواب و بیداریم

کاری است که شده
تقصیر هم همش گردن من که همه چیزم ولنگ و واز است
کاری است که شده
اما سر جدت ، یا یک بار رک و راست به روم بیار
یا خودت هم فراموش کن چه دیده ای

سوال حقوقی : اگر کسی دزدکی وارد محل خصوصی کسی بشود
و آن شخص درحال انجام فعل حرام باشد
ـ شخصی و نه آسیب رسان به امنیت اجتماع ـ
؟شخص دید زننده مجاز است به ایراد شکایت یا حتی شهادت
؟این که در جایی بوده که نباید ، نمی شود جرم خودش
؟شهادت کسی که خود مجرم است پذیرفته می شود
؟به فرض اثبات صحت شهادت ، فرد مجرم می تواند علیه شخص دیدزننده ادعای شکایت کند
آیا برعهده ی مدعی العموم نیست که از شخص دیدزننده شکایت کند به عنوان آسیب رسان
؟به امنیت فردی افراد اجتماع

نکته ی دینی ـ اخلاقی : ولاتجسسوا

4 comments:

نازلی said...

کسی که این قدر شعور نداره ، این چیزها هم روش تاثیری نداره .

راننده ترن said...

نامحرمی که جای پاهاش رو با خودش می اره کسیه که می خواد دونسته بشه، یحتمل جواب چرایی قضیه باید پیش خودت باشه.

لاغر said...

ایول ... توهم ... چه قدر حضورم سنگینه

Khodaparasti said...

چی شده؟1-
2وبلاگ یه مکان عمومیه یرماجان.عجیبه که توقع داری اونو نخونن.واسه چیزهای خصوصی اینترنت اصلا جای خوبی نیست.اینترنت مثل کوچه است . مثل خیابونه.نمیتونی بگی کسی تو خیابون نگات نکنه.