Wednesday, August 30, 2006


تنم می خاره
زوزه می کشم و به خودم می پیچم
داشته هامون رو چک می کنیم
با این موجودی تا چند روز می شه دووم اورد ؟
جیره بندی باید بکنیم

دوباره باید روابط فیلمی پیدا کنیم
یادش به خیر .. یک زمانی که دوست های پیر پسرمون هنوز ادای متاهل ها رو در نمی اوردن
می شد ازشون بار بار دی وی دی غنیمت گرفت
.. دی وی دی فروشی های بیژن رو هم که
باید بریم خونه ی فامیله

موزیک داریم .. اما اگه موزیک پاپ دلم خواست چی ؟
یه چند قسمت فرندز داریم .. اما گیلمور گرلز نازنیم چی
انگیزه های بیداری من توی این روزهای پر از خواب
دیگه نمی بینم آدمای جاهای دیگه ی دنیا چه جور می زان .. عروسی می کنن .. مدرسه می رن.. جوونی می کنن
دیگه توی سی ان ان دنبال همسر من نمی گردیم

قبلنا سوار ماشین دوستام که می شدم مجبورشون می کردم موزیکای منو گوش کنن
جاهایی بریم که من می خوام
مدت کمی نیست که فقط چشمامو می بندم و منتظر می مونم ببینم کجاست جایی که فرود میایم
تو این مدت موزیک خوب زیاد شنیدم .. جاهای تازه زیاد رفتم
فقط زحمت انتخاب آدم ها با من بود
فقط زحمت انتخاب کانال ها با من بود
بعد می ذاشتم هرچی می خوان به خوردم بدن
تو این مدت موزیک خوب زیاد شنیدم .. فیلم های خوب زیاد دیدم
حالا باید برگردم به وسواس قبل ترها .. هی حساب کنم چه ساعتی .. چه فیلمی

روزا می رم بیرون .. راه می رم که شب ها از خستگی بخوابم
هی کتاب می خرم .. اما ساعت های کتاب خونی که سرجاش بود قبلا هم .. وقتای دیگه رو چه جور پر کنم

من یه معتادم .. استحمار و یکسان سازی و فرهنگ عامه رو هم به جون می خرم
تی وی ایز د باس
تنم می خاره
موجودیمون تا آخر تابستون نمی کشه
از همشون متنفرم

1 comment:

reza jalali said...

baz nagi man fozoli kardam...baz nagi man adaye adam chiz fahm ha ro dar miyaram...baz nagi folano bisar....ama beriz door in adahaye roshanfekrio.....khodet bash...halesho bebar...zendegi sade ast kheyli....