Monday, October 02, 2006

How many "bad" feminists does it take to change a lightbulb ?


اول ـ واقعا آدم باید دل خرمی داشته باشه که چنین چیزی * رو اینجور تصویر کنه
این عکس ها برای آدم هایی که آن روز با من آمدند آن نمایشگاه کذایی
حاصل هماغوشی یک فوتوژورنالیست با رنگ همچین چیزی از کار باید در بیاید گمانم

فقط حیف که این شازده لنگرش را توی روسیه انداخته
زندگی کردن توی مملکت عقب مونده ی بی ستلایت نتیجه اش می شود حالای من
یک میل بزنم بنویسم این بلاد ما هم بدجایی نیست برای عکاسی
بیایید قدمتان روی چشم ، تمام زیر و بم زندگی درونی و بیرونی ایرانیان را شخصا نشانتان می دهم
حیف ، حیف ، حیف

دوم ـ همه چیز دانشگاهمان عوض شده
کلاس هشت صبح روز اول هم تشکیل شده بود
من به زور ده و نیم رسیدم
قیافه ها هم
یا دافند یا چادری .. همش فکر می کنم اشتباه آمده ام لابد
یک دختر رنگ دار تازه که دیدم می خواستم قدردانی کنم ازش
مقادیری هم مردهای کهن سال کهنه ی کج نامربوط مشاهده شد
ای بابا ، ما که نسلمان در حال انقراض است ، این جدیدهای کارشناسی هم که طفلند
ارشدها هم که اینجور .. همین است که من هی پناه می برم به توالت از شر تنهایی

امروز آخرین نرینه ای که در گورستان تحصیلیم خوش آیندم بود را دیدم
آمده بود گواهی اتمام ارشدش را بگیرد
نفهمیدم آخرش که عکس هاش را که دیدم از چشمم افتاد یا که فهمیدم زن دارد
( که حالا گویا ندارد )
اعتراف تلخی ست که در طول تحصیل علم در دانشگاه هیچ نرینه ای چشم ما را بیشتر از
دو هفته بیشتر به خود مشغول نداشت که آخریش برمی گردد به دو سال پیش

سوم ـ کلی کتاب زنانه درخواست کردم که یکیش دستم آمد فقط
Seeing Through Seventies , Essays on Feminism & Art
Laura Cottingham
به نظر که جالب می آید ، سرو کله ای باش می زنم
تنها ایرادش این است که هیچ نمونه ی تصویری ندارد

چهارم ـ سپتامبر که تمام شد ، وقت بیداری است گمانم
شکر خدا که اکتبرهای اینجا شبیه کلمبیا نیست که گل و گیاه های شکمم شکوفه کنند مثل
مال جناب سرهنگی که کسی بش نامه نمی نوشت ، درست عین من

پنجم ـ گمانم زنده بشوم به زودی
هم موضوع پایان نامه پیدا کرده ام تقریبا
هم هدف چندساله ی زندگی
فقط مانده عشق
که یک موجودی شبیه همین آقا پیدا بشود ، ممنون می شوم
حالا جایزه ی وردپرس اگر نبرده بود بلامانع است ، به شرطی که قول بدهد طی چهارسال آتی بدست بیاورد


* Spaceship Junkyard. by Jonas Bendiksen
RUSSIA. Altai Territory. 2000. Dead cows lying on a cliff. The local population claim whole herds of cattle and sheep regularly die as a result of rocket fuel poisoned soil

8 comments:

Anonymous said...

وورد پرس !

pardis said...

in ruza hata wc haye uni ham jaye nist ke adam az tanhaye betune behesh panah bebare
albate inja;)
narine haye uni ham ke be salamati haman narineye digaran bashand behtar ast!

shoma begir ye kapitaliste az khoda bikhabar said...

اصولن مرغ همسایه غازه حتی اگه تخم دوزرده هم نذاشته باشه
شب خوش&خوش شانسی

Khodaparasti said...

1.حالا حتما باید وورد پرس فتو باشد؟ اسکاری ؛ ونیزی ؛ کنی ؛ چیزی باشد قبول نیست؟ آخه راسه کار مانیس! :))
2.جشنواره سوره چی؟
3.وورد پرس فتو که مهم نیست . مهم تفاهمه!! :) که از قدیم گفتن : محبت را اگر ... ( بر اثر برخورد با یک ماشین دیگر پاک شده است) .44 س 512 تهران 11

shafagh said...

az inke mard haro narine seda koni o az jense zan begi o begi mikhay delet ro be chi khosh koni?
bebin manam in seno sal ro dashtam midoonam halgereftan az narineha lezat dare ama ta koja o ta key?akhare tamame neveshtehat ke sarshar az hese bozornamai khodete ehtiyaje amighi be narine(be ghole khodet)hast........
pas khodet bash
narineye to jayeze world prese
ham nagire ke hich tokhme morghe plastiki ham begire to ghabolesh dari...chon adame doostdashtani
khodet bash.

reza jalali said...

akhare ghese hamine ....mishkanam bi to vo nisti be soragham nemiyayi....

shoma begir ye materyaliste madde gara said...

تجدید نظر:اصولن مرغ همسایه غازه حتی اگر گاو 9من شیرده باشه
شب خوش &خوش شانسی

claire said...

hdaiunsmnnjiiudhsjhjiwu ,nhxuiuwk,jkd...
;O};-}BEIJINHOS