Tuesday, August 07, 2007

Guess Who's Coming to Dinner


عکاسی به طور تلویحی به ما می گوید که زمانی می توانیم جهان را بشناسیم
.که آن را به شکلی که دوربین ثبت کرده است بپذیریم
.اما عمل ادراک و شناخت، دقیقا با نپذیرفتن جهان در شکل ظاهری آن آغاز می شود
. امکان ادراک فقط ریشه در توانایی نپذیرفتن دارد

فرشید آذرنگ – آئورا – حرفه هنرمند شانزده

به قول خانوم آرتیستمان، از سری پست های مثل خر در گل تئوری فرو رفته هستم من

_


نامه مخملباف در مخالفت با نمايش فيلم اجاره نشين ها

هه ! این را می گذارم اینجا تا یادم نرود چرا در روزهای بچگی کسی هی تکرار می کرد
،که اول باید مخملباف را به خاطر آن فیلم های اولیه
تنبیه (اعدام گمانم، آن روزها هنوز مرگ خواستن خیلی عمل زشتی نبود) کرد
بعد به خاطر بایسیکل ران تحسینش کرد

_


راي من به محمود احمدي نژاد


این یکی را هم! تا یادم نرود چطور شکر می ریزد از کلک آقای حکایتیمان

هاه! بیا شرق هم توقیف شد! اما نه به خاطر این مقاله، گفتم اینها سطحی ترند ازین حرف ها

4 comments:

elham said...

هی هی... حالا معلوم نیست چی باید بخوانیم این روزهای کشدار... لابد کیهان! ... آدم به روزنامه هم نمی تواند عادت کند اینجا...

shafagh said...

جمله آقای آذرنگ اشتباه فنی دارد........بحث شناخت را بهتر نیست به اهل فن واگذار شود........و اینکه اینجا همه چیز تغیر پذیر است.......جوهر ثابتی نیست

Ghazaal said...

من هنوز این لینکها رو نخوندم ولی به نظرم از وقتی قوچانی رفت شرق دیگه شرق نشد

maryam said...

خوشحالم ..خوشحالم كه شنبه مي شود و تو ميايي به هيات فرشته هاو آن معصوميت كه انگار جزيي از وجودت هست هم ميايد...و ما مي نشينيم و شادي مي كنيم به انتظار عروسي كه قرار است زيباتر شود...خوشحالم زياد...